עורך דין מסחרי

ייעוץ משפטי לחברות ועסקים;

הסכמים עבור בעלי מניות בחברה;

הסכמי זכיינות;

רישום  עסקים;

פירוק חברות .

תביעות חוב .

רישום חברה, אגודה שיתופית או עמותה .

חוות דעת משפטית בכתב.

כתיבת מכתב התראה.

הכנת תצהיר .

ייצוג בבתי משפט .

עורך דין בראשון לציון .

עורך דין בבאר יעקב .