"זכויות העובדים בישראל"

תנאי עבודה – כל עובד זכאי לקבל פרטים עבור תנאי העסקה והשכר בתוך חודש ימים ממועד תחילת עבודתו. בנוסף עובד זכאי לקבל שכר שלא יפחת משכר המינימום היומי, השעתי או החודשי מהתעריפים שנקבעו בחוק . 

השכר– עובד זכאי לקבל את השכר בסיום חודש עבודתו ולא יותר מ 9 לחודש העוקב , לאחר תקופה זו נחשבת התקופה מעבר להלנת שכר ,

התלוש השכר צריך לכלול את הפרטים הבאים:

1. ותק העובד, כולל תאריך תחילת ההעסקה ובמקרה של חילופי מעסיקים - ותק מצטבר.

2. פירוט תקופת העבודה שבעבורה משולם השכר, כולל שעות וימי העבודה בהם עבד העובד.

3. מספר ימי החופשה וימי המחלה שנוצלו באותו חודש ומספר הימים שנותרו.

4. שכר רגיל ושכר נוסף: פירוט השכר הרגיל של העובד, השכר בגין שעות נוספות ומספר השעות הנוספות., סך כל השכר והתשלומים החייבים במס הכנסה ודמי ביטוח לאומי, והסכום המצטבר שלהם בשנת המס.

5. דמי חופשה, דמי מחלה ודמי הבראה: פירוט דמי הבראה, דמי מחלה ודמי חופשה ששולמו לעובד.

6. תוספות אחרות: פירוט החזר הוצאות נסיעה, ניכויים מהשכר כמו מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ובריאות, ניכויים לפנסיה וקרן השתלמות(בכפוף להסכם העסקה)

7. מידע פורמלי: שם פרטי, שם משפחה ומספר תעודת הזהות של העובד, שם המעסיק, מספר הזיהוי שלו או מספר התאגיד, וכתובת מקום העבודה או העסק, אופן תשלום השכר (מזומן, העברה בנקאית  וכו').

8. היקף העבודה: לעובדים לפי שעה/יום: מספר השעות/ימים בהם עבד העובד והשכר ששולם לו לפי שעה/יום, לעובדים חודשיים: היקף המשרה, לעובדים בקבלנות: פירוט אופן חישוב השכר.

9. תשלומים עבור הפרשי שכר: אם יש תשלומים עבור הפרשי שכר, יש לציין את התקופה עבורה הם ניתנים (לדוגמה: הוצאות נסיעה שנוצלו בחודש קודם).

10. הפרשות המעסיק: מידע על ההפרשות המעסיק שמשולמות לביטוח פנסיוני וקרן השתלמות.

תלוש השכר הוא מסמך מאוד חשוב וחיוני לעובדים ולמעסיקים, הוא יכול לשמש כהוכחה בעניינים משפטיים ופיצויים במקרים של פיטורים או עניינים אחרים הנוגעים לעובד ו/או למעסיק .

שעות נוספות – 

א. עובד עד 5 ימים בשבוע לאחר 9 שעות עבודה יומיות - זכאי לשכר בשיעור 125% עבור השעתיים נוספות ראשונות בכל יום, ועבור שעות נוספות מעבר - זכאי לתגמול בשיעור 150%.
ב. עובד 6 ימים בשבוע לאחר 8 שעות עבודה יומיות - זכאי לשכר בשיעור 125% עבור שעתיים נוספות ראשונות בכל יום ועבור שעות נוספות מעבר לכך - זכאי לתגמול בשיעור 150%.
ג. עובד לילה בתחום השעות שבין 22:00 לבין 06.00  לאחר 7 שעות עבודה - זכאי לשכר בשיעור 125% עבור שעתיים נוספות ראשונות בכל יום, עבור שעות נוספות מעבר לכך - זכאי לתגמול בשיעור 150%.
ד. עובד זכאי לשכר עבור שעות נוספות לאחר השלמת 43 שעות שבועיות.

יום מנוחה שבועי– עובד זכאי ליום מנוחה שבועי של לפחות 36 שעות מנוחה רצופות, כאשר עובד ביום המנוחה זכאי לשכר של 150%. אם העובד הועסק בשעות נוספות ביום המנוחה יהיה זכאי לגמול 175% לשעתיים הראשונות ו- 200% לשעות הנוספות מעבר לכך.

 דמי חגים– עובד זכאי לשכר  בגין 9 ימי חג בשנה (ראש השנה, יום כיפור, סוכות, פסח, יום העצמאות, שבועות). העובד זכאי לשכר בחג עבור חגים שחלו 3 חודשים לאחר תחילת עבודתו, ללא חגים שחלו בשבת, ובתנאי שלא נעדר יום לפני ויום אחרי החג, שלא באישור המעסיק.

 ימי חופשה– מספר ימי החופשה השנתית שנקבעו על-פי החוק כוללים את ימי המנוחה השבועית בכפוף לחוק וצווי ההרחבה 

אורך שבוע העבודה במקום העבודה, שבו מועסק העובד - במקום העבודה עובדים 5 ימים או 6 ימים בשבוע .

מספר הימים בפועל שעבד העובד במהלך השנה. (הצבירה נעשית באותו אופן למי שעובדים יום עבודה מלא ולמי שעובדים בהיקף של יום עבודה חלקי).

וותק העובד במקום העבודה .

מינימום ימי החופשה שעובד במשרה מלאה של 5/6 ימי עבודה שבועיים זכאי הינו 16 ימי עבודה ברוטו ומשתנה לפי התנאים שמופרטים הנ"ל. בחוק חופשה שנתית "https://www.nevo.co.il/law_html/law00/71906.htm"

דמי הבראה- 

עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודה ראשונה במקום העבודה .דמי ההבראה נגזרים מתעריף שנקבע בצו הרחבה :גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי הוא 378 ₪ ליום, גובה דמי ההבראה במגזר הציבורי הוא 471.4 ₪ ליום.

דמי נסיעות– עובד נדרש לנסיעה לצורך הגעה למקום עבודתו ואפילו אם מגיע באופניים, קורקינט וברגל, זכאי להחזר הוצאות נסיעה לפי עלות נסיעה יומית או לפי עלות חופשי חודשי, לפי התעריף המוזל מבין השניים.

הפרשה פנסיונית– עובד לפני גיל פנסיה זכאי להפרשות לקופת פנסיה,  יש לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני המתבצע באמצעות הפרשות, גם של העובד וגם של המעסיק, לביטוח הפנסיוני של העובד. בנוסף, המעסיק מחויב להפריש סכומי פיצויי פיטורים לעובד. כל זאת מותנה למעסיק בכפוף לשכרו של העובד, צווי ההרחבה, חוזה העבודה וכו' 

חובת השימוע– כל עובד זכאי בטרם פיטוריו להליך שימוע הוגן וזכאי לייצוג ע"י עורך דין , בו הוא יוזמן  טענות מעסיק על התנהלות עובד ובדבר החלטות בנוגע לעתידו של העובד  .לעובד תינתן אפשרות להתגונן בטרם פיטוריו להציג טענות הסותרות את המעסיק.  אי קיום שימוע לפני פיטורים יכולה לזכות את העובד לפיצוי בגין פיטורים שלא ע"פ החוק .

הודעה מוקדמת– עובד שפוטר מעבודתו זכאי לימי הודעה מוקדמת בהתאם לוותק שלו במקום העבודה עד 30 יום הודעה מוקדמת חלה בנוסף על העובד במקרה של התפטרות . 

פיצויי פיטורים– עובד שפוטר מעבודתו או שהתפטר בנסיבות מסוימות כל שהן זכאי לקבל מהמעסיק פיצויי פיטורים שנגזרים משכרו הממוצע ב-12 החודשים הקודמים לפיטורים כפול שנות הוותק. הפיצויים  צריכים להיות משולמים לעובד בתוך 15 יום מסיום יחסי העבודה.

עורכת הדין שרית נדלר מובילה בתחום ענייני העבודה והמשפט בישראל,, עם ניסיון רב בתחום והבנה מעמיקה של החקיקה המשפטית, מספקת ללקוחותיה מענה מקצועי ומותאם אישית, לכל עובד בישראל כמו החובות יש המון זכויות ועל זה נעמוד.